mandag, 29. marts 2004 24:00 (CEST)


[Uge uden Danske Nyheder]

[Det projekt, redaktøren dagjobber på, nåede til den såkaldte "preproduktions fase" i sidste uge. Det blev mere hektisk end planlæggerne havde regnet med, så der blev ikke tid til at skrive nyhederne. I stedet registrerede redaktøren så 78 arbejdstimer mandag til søndag. Det vist nok personlig rekord.

Der er ikke tid til at samle alle de vigtige nyheder fra sidste uge op i dag, så de vil komme i løbet af de næste dage. /Leif]OK2004: Forlig på plads

[Sidste mandag:] Ved 9-tiden søndag aften kunne chefforhandlerne for arbejdsmarkedets hovedorganisationer, LO-formand Hans Jensen, og adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, meddele, at de sidste ting var faldet på plads - efter 50 timers forhandlinger i Forligsinstitutionen. Dermed er risikoen for konflikt afværget - i hvert fald indtil der har været afholdt urafstemning. Der blev opnået enighed om en central barselsfond - en væsentlig forudsætning for de decentrale overenskomster, og DA fik sit ønske om at overarbejde som følge af overenskomstridige strejker ikke kan give overarbejdsbetaling. Det rammer især slagteriarbejderne, og reaktionen kom mandag formiddag, da 1.200 på Danish Crown i Hjørring og Sønderborg gik hjem i protest.

Barselsfonden, som LO's formand Hans Jensen kalder "det største fremskridt for ligestillingen" på arbejdsmarkedet er skal dække virksomhedernes udgifter til at medarbejderne går på barsel. Medarbejdernes løn under barsel dækkes at dagpengesystemet, men udgifter til vikarer og ekstraoplæring har aldrig før været dækket. Derfor har mange arbejdsgivere angiveligt vægret sig ved at ansætte kvinder i den fødedygtige alder af frygt for at de går på barsel hele tiden.Vindmølleforlig på plads

Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) kunne i dag stolt fremvise et bredt forlig om bygning af store vindmølleparker til havs. Forliget omfatter alle partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten. Der skal bygges 2 parker, ved et ekstra ved Horns Rev og et helt ny på Omø Stålgrunde. Desuden skal 900 forældede og for små møller (under 450 kw) skrottes, og erstattes af store møller med kapacitet på 700 megawatt og vingelængder på 40 meter. Selv om aftalen i sig selv ikke har livsvigtig betydning for dansk vindmølleindustri, så repræsenterer den et skift i regeringens og specielt Bendt Bendtsens holdning. Ved regeringens tiltræden ønskede man helt at fjerne støtten - både den direkte og indirekte - til vindmøller, fordi man mente at det var samfundsøkonomisk en dårlig ide at satse på vindkraft. Den udgør ellers i dag næsten 16% af Danmarks elforsyning.

Energiaftalen løser et af regeringens andre problemer. De danske elselskaber har truet med en retsag mod staten om ejendomsretten til det danske elforsyningsnet, der skønnes at have en kapitalværdi på 20 - 25 mia. DKK. Staten får det fulde ejerskab til de fælles netselskaber, såsom Eltra, Elkraft System og Elkraft Transmission. De samles i et fælles selskab, EnergiNet Danmark. De nuværende elselskaber får på deres side ret til at disponere over kapitalværdierne. Dansk Folkeparti står fast på, at vindkraften er en dårlig ide, og står uden for den del af forliget. Enhedslisten er i mod forliget, som de finder øger risikoen for, at elforbrugerne kommer til at betale for elforsyningsnettet en gang til, når de nuværende forsyningsselskaber privatiseres.2 år for fængselsoverfald

2 unge mænd på 19 og 22 år fik i dag ved Vestre Landsret i Kolding skærpet dommene for det voldsomme overfald på tidligere entreprenør Kurt Thorsen i fænglet Sønder Omme september sidste år. De to mænd overfaldt Kurt Thorsen, beskyldte ham for at være stikker og slog ham med en kødhammer og en billard-kugle i stofpose, så han mistede bevidstheden. Det fortalte han under retsagen. De to unge mænd nægtede at udtale sig. Kurt Thorsen har lige siden overfaldet fået suspenderet afsoningen af sin 6 års fængsel for bedrageri i den såkaldte PFA-sag.Smalt politforlig

Regeringen er blevet enige med Dansk Folkeparti om at forøge politiets bevillinger med 1,8 mia. DKK over de næste 3 år. Forliget er på plads efter meget korte forhandlinger, hvilket politiforbundet er meget utilfreds med. På trods af, at der tales om flere betjente (og anklagere) mere IT-udstyr og en skarpere indsats mod organiseret kriminalitet, indeholder forliget intet om forbundets ønsker til arbejdstider, måling af kvalitet og teknoliganvendelse. Der skal nemlig i følge aftalen fastlægges resultatmål for politiets arbejdet og det skal offentliggøres på internettet. Der skal ansættes 450 flere betjente, og en række lokalpolitistationer får igen døgnåbent. Også kriminalforsorgen får ekstra midler - 1,5 mia. over de 3 år. De skal gå til flere fængselspladser, herunder et helt nyt fængsel, og en indsats mod narko i fængslerne.


DilleSport
[På grund af en brugerfejl blev hele den store sportssektion slettet, lige da nyhederne skulle udsendes. Vi forsøger at rekonstruere den til i morgen.]Vejret

Sidste uge var præget af temperaturer lige over frysepunktet, og nogen sol og klare, men kolde, nætter. I seneste weekend steg temperaturen noget, samtidig med nogen regn i går søndag. I dag temperaturer top til mellem 7 - 11 graders varme, med regnbyger inde i landet men en del sol langs vestkysten.Finansmarkederne

Nationalbankens middelkurser fra i dag

1EUR    7,4450 DKK,  1GBP   11,1552 DKK,  1USD   6,1438 DKK
100JPY   5,8105 DKK,  1AUD   4,5717 DKK,  1CHF   4,7776 DKK  
1CAD    4,6575 DKK,  1NZD   3,9870 DKK,  1SEK   0,8034 DKK
1NOK    0,8808 DKK,  100ISK  8,47  DKK 
1SGD    3,6358 DKK,  1HKD   0,7881 DKK  
kilde: www.nationalbanken.dk

Fondsbørsens nøgletal fra i dag

(Ændringer i forhold til fredag)
KAX-index:  234,57 +0,42% KFX (mest omsatte aktier): 261,55 +0,59%
Pr. 30/12:  216,59                  244,35
kilde: www.xcse.dk (Københavns Fondsbørs)