[DANSKE NYHEDER SPECIAL]
Sidst rettet: 15. August 2001, 18:03


ForsikringsLuppen

eller "Forbrugeroplysning forbeholdt de få?"

af Leif Erik Andersen


Den 20. april omtalte jeg i Danske Nyheder en ny webside, Forsikringsluppen, som netop denne dag havde præmiere. Nedenstående blev skrevet den 25. april og offentliggjort. Dags dato, 29. august 2001, har jeg konstateret, at begrænsningen i al stilhed er hævet. Denne side opretholdes af historiske årsager.

Forsikringslup??

"Efter voldsomt pres fra bl.a. økonomiminister Marianne Jelved (R) og Forbrugerrådet, har en række forsikringsselskaber indvilget i at oprette en internetportal, www.forsikringsluppen.dk. Ifølge de (få?) selskaber, der har indvilget i at levere sammenlignelige oplysninger, kan man her få beregnet et tilbud, baseret på de oplysninger, man indtaster. Man kan naturligvis ikke købe forsikringer, kun sammenligne, og "foreløbig" kun husforsikring eller familieforsikring.

Prøver man adressen får man bl.a følgendende besked:

Denne hjemmeside kan kun ses med Internet Explorer, version 5.x!

[Det er muligt. Med Netscape kan man få lov til at taste alle oplysninger ind, men når man beder om resultatet vender den tilbage til indgangssiden uden at får vist de ønskede oplysninger.

Jeg har her til aften via e-post bedt organisationerne bag siderne om en officiel forklaring på denne besynderlige begrænsing. /Leif]"

Korrespondancen

Da der ikke var angivet nogen ansvarlig e-post eller kontaktadresse på hjemmesiden, skrev jeg til alle organisationerne bag via e-postkontaktadresser fundet på de respektive hjemmesider.

Henvendelsen så således ud:

Til

Forsikringsoplysningen,
Forbrugerrådet,
Forbrugerinformationen,
Forbrugerstyrelsen,
Forsikring og Pension,
Konkurrencestyrelsen

Angående websiderne under www.forsikringsluppen.dk

Jeg har her til aften forsøgt at få oplysninger på om husforsikring, efter
omtalen i medierne.

På indgangssiden mødes man af følgende besked:

Denne hjemmeside kan kun ses med Internet Explorer, version 5.x

Det er også rigtigt - Man kan sagtens taste alle oplysninger, men ligeså snart
man spørger efter f.eks. Pris vender man automatisk tilbage til indgangssiden,
hvis man bruger Netscape.

Da jeg ikke har mulighed for at anvende det angivne Microsoft-produkt, ønsker
jeg en officiel forklaring på, hvorfor man har lavet denne begrænsning.  Som
mangeårig konsulent i internet-teknologi - heraf 5 år hos CSC Danmark, ved jeg
at der er tale om en bevidst designbeslutning.

Svaret vil blive offentliggjort i Danske Nyheder (www.danske-nyheder.dk)

Jeg skriver til alle, der "står bag" siden, fordi der ikke på selve siden er en
kontaktadresse. Dette er - på linie med ovennævnte begrænsning - efter min
personlige opfattelse i strid med Forskningsministeriet anbefalinger for
offentlige hjemmeside. Men jeg kan også forstå af presseomtalen, at der er tale
en privat hjemmeside.

Mvh
-- 
Leif Andersen, leander@blanet.dk, +45 2025 0723
Rådgivende IT-ingeniør og Redaktør, Danske Nyheder
(www.danske-nyheder.dk)
BLA*net (www.blanet.dk)

Jeg fik 3 svar, der meget godt illustrerer situationen når offentlige og private virksomheder tvinges på internettet.

Det første svar kom mandag morgen, fra Forbrugerstyrelsen:

Det er ikke muligt at få besvarelse på individuelle henvendelser, sendt via
e-mail til Forbrugerstyrelsen. Henvendelser af generel interesse vil blive
lagt på hjemmesiden med både spørgsmål (i anonymiseret form) og svar. 
Hvis du har en klagesag, er du velkommen til at indsende et brev eller
anvende klageskemaet fra hjemmesiden http://www.fs.dk. 
I øvrigt kan vores rådgivning kontaktes på tlf. 70 13 13 30 alle
hverdage mellem kl. 9 og 12. 

Venlig hilsen
Forbrugerstyrelsen

Afsender var en personlig e-postadresse, tilhørende Inge Rasmussen (FS) i Forbrugerstyrelsen. Men ærligt talt tvivler jeg på, at der har været menneskeøjne involveret i dette svar. Hvad slags e-post har de så tænkt sig at modtage på kontaktadressen, når den ikke må være individuel? Spam??

Svaret var afsendt kl. 7.37 mandag morgen!

Det næste svar er nok det mest autoritative. Det er dateret mandag kl. 13.26 og må siges at være et hurtigt svar, som e-post nu engang skal være.

Kære Leif E. Andersen

Tak for din mail vedr. ForsikringsLuppen.

Du spørger i din mail, hvorfor ForsikringsLuppen kun er udviklet til at
kunne ses med Microsoft IE.

Som du skriver, så er der tale om et fravalg. ForsikringsLuppen er teknisk
udviklet over en ganske kort periode, og fravalget er derfor begrundet i en
prioritering af resourcer og tid i forhold til at ramme bredest muligt.  Vi
vil løbende vurdere situationen og udviklingen i browser-anvendelsen og
derudfra tage stilling til, hvorledes ForsikringsLuppen skal udvikles i
fremtiden.

m.v.h

Peter Bay-Nielsen

Forsikring & Pension
Amaliegade 10
1256 København K
33435520
[Jeg forsøgte at svare på brevet, men der var åbenbart problemer med returadressen, for brevet kom tilbage fra den "udenbys" postagent, jeg havde brugt, efter 3 dage.]

Det 3. svar kom fra den organisation, der skal sørge for fri det frie marked i Danmark. Denne frie konkurrence gælder åbenbart ikke dokumenter. Her skal alle bruge et monopol-produkt

Kære Leif E. Andersen.

I anledning af Deres henvendelse pr. e-mail af 21. april 2001 fremsendes
Konkurrencestyrelsens svar i vedhæftede fil.

Med venlig hilsen

Carsten Kvetny 

Klageforsikringslup3.doc 

"Vedhæftede fil" var som det fremgår en såkaldt DOC-fil, et internt format, som legalt kun kan læses af Microsoft Word 97 eller nyere Microsoft Office produkter. Heldigvis kunne jeg læse det med gratisprogrammet Sun StarOffice 5.2. Det kunne også konvertere formatet til HTML, og så det kan læses her. [Carsten Kvetny's personlige e-postadresse er slettet i denne kopi.]

Konklusion

Der mangler stadig basal forståelse for internettets teknik hos store politiske organisationer i Danmark. Se blot:
Hvorfor angiver man en e-postadresse, når den alligevel ikke kan bruges til "individuel" kontakt?
Et gæt: Fordi det står der i regeringens målsætning for offentlige websider, at der skal være en e-postadresse.
Hvorfor overser svarerne, at der kræves IE 5.x - ikke blot IE?
Min fejl: Jeg skriver jeg bruger Netscape!

"Alle ved" at det er en forældet teknologi, som ingen bruger mere. Det gør besvarelsen meget let.

Her til aften har jeg prøvet IE 3.0 fra vores sidst indkøbte stationære PC med MS-Windows 95 (version 4.00.950 C) fra foråret 1999 og kan fortælle, at den ikke engang kan komme videre end indgangssiden. Det vælter ud med javascript og Jscript fejlkoder, og alle menupunkter bliver "døde".

Min pointe skulle have været, at endnu forholdsvis få bruger IE større end 5.0! Kun meget nye udgaver af Windows (2000 og ME?) er født med 5.x - andre skal opgraderes, før man kan læse siderne. Og det er altså ikke alle private PC-brugere, der ved, at man skal "download upgrades" hele tiden.

En almindelig e-post besvares med et - potentielt - ulæseligt svar?
Forskningsministeriet udgav for et par år siden nogle fornuftige regler om hvordan man skulle besvare henvendelser elektronisk. Et af anbefalingerne var eksplicit, at man ikke anvendte f.eks. Microsofts DOC-format, der forudsætter, at modtageren anvender mindst samme version af Microsoft Word som afsenderen. Alle udgaver af word har haft mulighed for at gemme i almindelig tekst.

Hvorfor findes disse fornuftige regler ikke længere?
Det er et godt spørgsmål. Der er ihvertfald ikke længere henvisninger til dem på Forskningsministeriets hjemmeside...

Men i en gammel e-post fandt jeg denne direkte henvisning. Den er ikke selv ganske fejlfri, så det er måske derfor den ikke længere er tilgængelig. De mener, man skal sende vedlagte filer i RTF-formatet. Det er det næstbedste, når man nu ikke kan finde ud af det der med "plain text".

Standarder for offentlige websteder er findes nu på Statens Information ("Retningslinier ved publicering på nettet").


Dags dato har følgende ikke reageret: Forsikringsoplysningen [som har samme postdomæne som "Forsikring og Pension"], Forbrugerrådet og Forbrugerinformation [Begge hører organisatorisk under Forbrugerstyrelsen, men har eget post- og web-domæner.]
Kommentarer til ovennævnte kan sendes til Danske Nyheders redaktion (nyheder@blanet.dk). Kommentarer kan helt eller delvist offentliggøres her, såfremt redaktionen finder det relevant.
 

Specials

Oversigt over alle specials

Danske Nyheder

De seneste nyheder

DilleSport Specials

Om specielle sportsbegivenheder med dansk deltagelse.
Copyright 2000
Danske Nyheder, Denmark


 


nyheder@blanet.dk
Kampagne: Best viewed with any browser