bla*net
bla*net
danske nyhederArkivDebatInfo

Sidst rettet: 03. November 1996, 21:59

Rushdie-sagen

Statsminister Poul Nyrup Rasmussens (S) erklæring 3. november 1996

Referat og kommentar: Leif E. Andersen (leander@blanet.dk)

[Statsministeren havde indkaldt til pressemøde søndag aften, den 3. november 1996. Pressemødet kom efter, at regeringens sikkerhedsudvalg havde holdt møde hele søndagen, med deltager fra forsvarets og politiets efterretningsstjenester. Efter over en times forsinkelse kunne følgende erklæring høres på DR-TV:]

[Først beklagede han overfor de samlede pressefolk, at de havde måttet vente så længe] ... men sådan er det engang imellem.

Jeg vil gerne starte med at sige, at regeringen beklager, at Rusdie sagen er kørt af sporet. Vi må sige det lige ud som det er: Sagen har ikke været håndteret godt nok! Der har ikke været koordineret tids nok - Der har ikke været informeret godt - hverken til Salman Rushdie eller til regeringen. Regeringen traf en rigtig beslutning på mødet i regeringens sikkerhedsudvalg den 10. oktober 1996, nemlig at Rushdies besøg af sikkerhedsmæssige grunde måtte ændres. Men udførelsen af beslutningen kiksede undervejs. Jeg har på et møde i dag i regeringens sikkerhedsudvalg præciseret dette.

Sagen var - indtil den kørte af sporet - enkel. For det første: Regeringen har gennem hele forløbet lagt til grund, at vi ikke ville acceptere fatwaen, at vi ikke bøjer os for trusler og at vi insisterer på ytringsfrihed. For det andet: Politimyndighederne fandt det ikke forsvarligt af sikkermæssige grunde at Rushdie kom til Danmark som planlagt på grund af det lange forvarsel og det høje trusselsniveau. For det tredie: Regeringen har derfor besluttet, at arrangementet blev udskudt eller ændret. Også efter mødet i dag i regeringens sikkerhedsudvalg står det klart, at det ville have været uforsvarligt at gennemføre arrangementet som planlagt. Punkt fire: at dette skulle kommunikeres til Rushdie og til omverdenen. Der måtte gå hurtigst muligt et arbejde i gang for at finde en løsning, så arrangementet kunne gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad var det så, der gik galt. Overordnet må det konstateres, at en ellers korrekt beslutning blev udført mangelfuldt og utilfredsstillende både overfor Salman Rushdie og overfor regeringen. Budskabet blev ikke kommunikeret til Rushdie tilstrækkeligt hurtigt og på en tilfredsstillende måde. Det rigtige budskab og hele budskabet kom ikke frem i tide. Der er bare ingen sikkerhed for, at Rushdie blev gjort bekendt med, at man fra dansk side lagde afgørende vægt på at finde en også for Rushdie acceptabel løsning. Det blev bl.a. ikke gjort klart for Rushdie at han blandt mulighederne har en stående invitation og at det planlagte arrangement vil blive søgt gennemført på et andet tidspunkt.

På den baggrund finder vi, at Salman Rushdie reaktion er forståelig og regeringen skal i forlængelse af kulturministerens samtale med Salman Rushdie den 1. november beklage forløbet, og give Salman Rushdie vore uforbeholdne undskyldning. Vi vil sikre, at denne undskyldning snarest overrækkes Salman Rushdie ved en repræsentant for den danske regering. Regeringen vil drage omsorg for, at der hurtigst muligt afklares med Salman Rushdie og arrangørerne hvordan det aflyste arrangement snarest kan gennemføres i sin helhed. Kulturministeren er allerede i morgen sammen med de øvrige regeringsmedlemmer i gang med det arbejde.

Regeringen har i dag i sikkerhedsudvalget igangsat en gennemgang af procedurer med videre, for at sikre den bedst mulige håndtering af sager af denne art i fremtiden. Og jeg kan tilføje, at regeringen hurtigst muligt vil komme med en redegørelse om sagsforløbet i udenrigspolitisk nævn, i Folketingets kontroludvalg, som iøvrigt har møde herom på torsdag. Det er også regeringens holdning, at hvis sagen ønskes yderligere belyst, er vi i regeringen naturligvis rede til at drøfte den mest velegnede form herfor med Folketingets partier.

Sådan var ordene i den aktuelle situation. Så er der spørgsmål - Værsgo:

DR-TVA: Der har været kraftig kritik i pressen af den samlede regering. Nogen aviser har enddog krævet justitsministerens afgang. Har det været drøftet på mødet i dag, eller - har du overvejet det?

Nej - Det har det ikke. Jeg kan tilføje at ministerlisten som bekendt er mit ansvar og mit alene. Jeg afgør om og i givet fald hvornår tiden er inde til at foretage ændringer. Jeg medvirker bare ikke til heksejagt. Denne sag får ingen betydning for justitsministeren.

[Desværre var det kun DR-TVAs egne spørgsmål der kunne høres - og min båndoptager var ved at løbe tør for strøm. Det følgende er mit referet af, hvad der derefter blev sagt.]

[På et suplerende spørgsmål erklærede statsministeren, at han påtog sig det overordnede ansvar for sagen, og det ville han ikke løbe fra.

Udover Salman Rushdie var det kulturlivet i Europa og hele verden, der skulle have at vide, at håndteringen af sagen ikke har været regeringens politik.]

Regeringen lider ikke af fejhed i forhold til kampen for ytringsfrihed. Regeringen har selvsagt taget alvorligt - anderledes kan det ikke være - den sikkerhedsvurdering der er forelagt os omkring Salman Rushdies længe varslede forsøg. Alt andet vil være uforsvarligt fået bekræftet.

[Til spørgsmålet om der - som oppositionen har krævet - placeres et ansvar, svarede Poul Nyrup Rasmussen, at det ville blive afgjort i løbet af ugen - det havde man ikke afklaret i dag. Han slog også fast, at der endnu ikke var sat dato på hvornår arrangementet, men regeringen ville sørge for, at det - efter aftale med Salman Rushdies kunne gennemføres inden jul snarest muligt - når det var praktiske og sikkerhedsmæssigt muligt. Han kunne heller ikke oplyse, om der forelå en særlig sikkerhedsmæssig trussel mod arrangementet - Det ville han vende tilbage med i forbindelse med mødet med Folketingets partier. Han mente, at alene de sikkerhedsovervejelser, der forelå, ville have fået enhver dansk regering til at handle, og de var af en sådan karakter, at den sidende statsminister ikke kunne overhøre dem. Hvis katastrofen havde været ude, havde Danmark været i en hel uholdbar situtuation.

Men han ville sørge for, at alle detaljer der kunne, ville blive offentliggjort i samråd med kontroludvalget. Mere kunne han ikke sige i dag. Han afviste iøvrigt, at sammenligne et besøg fra Arafat eller det sociale topmøde med denne sag. Omkring det sociale topmøde fremhævede statsminister Poul Nyrup Rasmussen det store og kostbare sikkerhedsapparat man havde stablet på benene.]

Dagens nyheder | Arkiv | Nyhedsdebat | Information | nyheder@blanet.dk | dille@blanet.dk | Forum